Porady dietetyczne u osób dorosłych z niedożywieniem będącym wynikiem choroby

supplements ONS

Data publikacji przeglądu: 21 grudnia 2021

Nie ma dowodów na to, że jakakolwiek terapia wpłynęła na długość życia wielu osób biorących udział w badaniach. Odnotowano pewne pozytywne zmiany w ilości spożywanej energii (mierzonej w kaloriach), spożyciu białka, masie ciała, masie mięśniowej i jakości życia. Odnotowano pewne zmniejszenie liczby powikłań i skrócenie czasu pobytu w szpitalu. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów na to, które leczenie jest najbardziej pomocne, ani też jaki jest czas potrzebny do osiągnięcia korzyści. W niewielu badaniach przedstawiono wyniki oddzielnie dla mężczyzn i kobiet, dlatego nie możemy wypowiedzieć się na temat tego, czy istniały jakiekolwiek ogólne różnice w zależności od płci. W żadnym z badań nie odnotowano informacji na temat działań niepożądanych (szkód), dlatego nie możemy przedstawić podsumowania w tym zakresie.

Potrzeba więcej badań, aby ustalić najlepsze sposoby pomocy osobom, które tracą na wadze z powodu choroby, w celu poprawy ich wyników klinicznych i jakości życia.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem