Okresowe przyjmowanie antybiotyków w profilaktyce rozstrzeni oskrzeli

antibiotics

Data publikacji przeglądu: 5 stycznia 2022

Odstępy 14-dniowe między przyjmowaniem antybiotyków nieznacznie zmniejszyły częstotliwość występowania zakażeń w obrębie klatki piersiowej, w porównaniu z niestosowaniem antybiotyków. Nie stwierdzono takich korzyści w przypadku stosowania odstępów 28-dniowych, ale u badanych rzadziej występowały ciężkie zakażenia dróg oddechowych. Ogólnie rzecz biorąc, oporność na antybiotyki występowała ponad 2-krotnie częściej u osób je stosujących, niezależnie od długości odstępów czasu między kolejnymi dawkami. Nie stwierdzono znamiennej różnicy między grupami pod względem ryzyka poważnych niepożądanych skutków ubocznych, takich jak zgon lub hospitalizacja, innych aspektów dotyczących funkcjonowania płuc lub jakości życia związanej ze zdrowiem. Badania objęły wystarczającą liczbę osób, aby ocenić korzyści i bezpieczeństwo leczenia.

Wiarygodność danych naukowych

Generalnie, badania uwzględnione w przeglądzie były dobrej jakości. Zaufanie do jakości danych naukowych dotyczących częstości występowania zakażeń w obrębie klatki piersiowej i oporności na antybiotyki było umiarkowane lub wysokie.

Wnioski

Ogólnie rzecz biorąc, u osób dorosłych, u których często występują zakażenia dróg oddechowych, długotrwałe podawanie antybiotyków w odstępach 14-dniowych nieznacznie redukuje częstość występowania tych zakażeń i zwiększa oporność na antybiotyki. Stwierdziliśmy niewielką różnicę pod względem liczby zmarłych, hospitalizowanych oraz tych, u których obserwowano inne poważne problemy. Korzyści i bezpieczeństwo tego typu leczenia u dzieci nie są zbadane.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem