Nieartykulacyjne ćwiczenia narządów mowy u dzieci z rozwojowymi zaburzeniami wymowy

speaking

Data publikacji przeglądu: 25 marca 2015

W 2 badaniach (jednym, w którym zastosowano terapię pozycji oralnej i jednym, w którym wykorzystano podejście Hansona z 1977 roku) nie wykazano, by stosowanie NĆNM (tj. nieartykulacyjnych ćwiczeń narządów mowy) jako terapii wspomagającej było bardziej skuteczne niż standardowa interwencja logopedyczna, ponieważ zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej nastąpiła podobna poprawa artykulacji po terapii (tj. mniej błędów w mowie lub zwiększony procent prawidłowej artykulacji). W badaniu, w którym zastosowano ćwiczenia motoryki ustnej dla wyrazistości mowy jako NĆNM, odnotowano zmianę w wynikach testu artykulacyjnego po leczeniu, ale użyto niewłaściwego testu statystycznego i nie przedstawiono wyników w jasny sposób.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem