Melatonina w leczeniu lęku przedoperacyjnego i pooperacyjnego u dorosłych

stress

Data publikacji przeglądu: 8 grudnia 2020

W 24 badaniach melatoninę porównywano z placebo, a w 11 z lekami z grupy benzodiazepin. W niektórych badaniach z melatoniną porównywano również gabapentynę, pregabalinę i klonidynę. W porównaniu z placebo, stosowanie melatoniny zmniejszało natężenie lęku przed zabiegiem chirurgicznym (18 badań, 1264 uczestników; dane o umiarkowanej wiarygodności). Zmniejszenie natężenia lęku po operacji było niewielkie w porównaniu z placebo (7 badań, 524 uczestników; dane o małej wiarygodności), w tym po 6 godzinach od operacji (2 badania, 73 uczestników; dane o małej wiarygodności). Melatonina może mieć podobny do benzodiazepin wpływ na natężenie lęku przed operacją (7 badań, 409 uczestników; dane o umiarkowanej wiarygodności) i bezpośrednio po zabiegu (3 badania, 176 uczestników; dane o niskiej wiarygodności). W 14 badaniach nie raportowano działań niepożądanych, w 6 badaniach nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych, a w 7 badaniach odnotowano przypadki nudności, senności, zawrotów i bólu głowy. Benzodiazepiny zaburzały funkcje psychomotoryczne i poznawcze w większym stopniu niż placebo i melatonina (w 11 badaniach). Powodowały one największy stopień sedacji, chociaż melatonina, w porównaniu z placebo (14 badań), również wykazywała sedację. Nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem