Leczenie farmakologiczne osteoporozy u chorych na przewlekłą chorobę nerek

Data publikacji przeglądu: 7 lipca 2021

Dane naukowe o niskiej pewności (co do wiarygodności zaobserwowanego efektu - przyp. tłum.) wskazują, że u kobiet po menopauzie z PChN w stadium 3-4, stosowanie farmakoterapii osteoporozy może zmniejszać liczbę złamań trzonów kręgów. Farmakoterapia osteoporozy prawdopodobnie w niewielkim lub żadnym stopniu wpływa na ryzyko złamań klinicznych i działań niepożądanych. W tym przypadku dowody są umiarkowanie pewne. U kobiet po menopauzie z PChN w stadium 5 lub 5D nie ma pewności, czy stosowanie leczenia osteoporozy zmniejsza ryzyko złamań klinicznych i zgonu. Dane naukowe o niskiej pewności (co do wiarygodności zaobserwowanego efektu - przyp. tłum.) wskazują, że farmakoterapia osteoporozy może nieznacznie poprawiać BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Nie jest pewne, czy farmakoterapia osteoporozy wpływa na zwiększenie BMD w obrębie szyjki kości udowej.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem