Lamotrygina jako lek zapobiegający nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Data publikacji przeglądu: 15 września 2021

Lamotrygina może być lepsza niż placebo pod względem skuteczności i może mieć podobny profil bezpieczeństwa. I tak, lamotrygina była tak samo skuteczna jak lit, oprócz skuteczności pod względem częstości nawrotów epizodów maniakalnych, i charakteryzował ją lepszy profil bezpieczeństwa. Potrzebne są kolejne badania w tym obszarze, oparte na solidnych metodach badawczych i jasnym systemie raportowania, aby potwierdzić efekty leczenia i w pełni odpowiedzieć na pytanie postawione w niniejszym przeglądzie.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem