Jakie są korzyści wynikające z nadzorowanych programów ćwiczeń i edukacji (znanych jako rehabilitacja pulmonologiczna) w porównaniu ze standardową opieką nad dorosłymi chorymi na astmę?

rehabilitation

Data publikacji przeglądu: 22 sierpnia 2022

– Rehabilitacja pulmonologiczna prawdopodobnie powoduje duże zwiększenie sprawności fizycznej bezpośrednio po zakończeniu programu, skutkujące zdolnością do przejścia średnio 80 metrów dalej w ciągu 6 minut niż u osób objętych standardową opieką. Może wystąpić niewielki lub żaden wpływ na sprawność fizyczną mierzoną do jednego roku później.

– Rehabilitacja pulmonologiczna może powodować niewielką poprawę lub niewielki lub żaden wpływ na kontrolę astmy bezpośrednio po zakończeniu programu lub do jednego roku później, w porównaniu ze standardową opieką.

– Rehabilitacja pulmonologiczna prawdopodobnie powoduje dużą poprawę samopoczucia mierzoną za pomocą kwestionariusza SGRQ (St George’s Respiratory Disease Questionnaire) bezpośrednio po zakończeniu programu. Wyniki mogą się nieznacznie różnić w zależności od różnych form pomiaru jakości życia. Efekty potencjalnie utrzymują się do jednego roku, ale wyniki są bardzo niepewne.

– Niewielki lub żaden wpływ na samopoczucie zaobserwowano po zakończeniu programu lub w okresie do 9 miesięcy po jego zakończeniu, gdy użyto kwestionariusza AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire).

– Istniały bardzo ograniczone dane naukowe na określenie wpływu rehabilitacji pulmonologicznej na: częstość ataków astmy/hospitalizacji, miary lęku i depresji, siłę mięśni kończyn, poziom aktywności fizycznej lub obecność markerów stanu zapalnego we krwi lub w plwocinie.

– Dane z jednego badania sugerowały, że rehabilitacja pulmonologiczna nie spowodowała żadnych niepożądanych lub szkodliwych skutków.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem