Jak dokładne jest obrazowanie za pomocą USG Duplex w diagnostyce zwężenia tętnicy szyjnej u pacjentów objawowych?

surgical

Data publikacji przeglądu: 11 lipca 2022

Dokładność diagnostyczna DUS jest wysoka, szczególnie w odróżnianiu czy istotne zwężenie tętnic szyjnych jest obecne, czy nie. Te dowody oraz mniejsza inwazyjność, przemawiają za wczesnym stosowaniem DUS w celu wykrycia zwężenia tętnicy szyjnej.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem