Interwencje w terapii zaburzeń percepcji po udarze mózgu

rehabilitation

Data publikacji przeglądu: 3 listopada 2022

Udar mózgu może wpłynąć na zdolność do przetwarzania i rozumienia informacji pochodzących ze zmysłów, w tym słuchu, zapachu, somatosensacji (poczucie temperatury ciała, pozycji i ruchu), smaku, dotyku i wzroku. Przetwarzanie i rozumienie informacji pochodzących z tych zmysłów nazywamy percepcją.

Przeprowadzono niewiele badań, aby wykazać czy w terapii problemów z percepcją po udarze mózgu jakiekolwiek zabiegi pozwalają uzyskać poprawę.

Osoby z powstałymi po udarze problemami ze słuchem, węchem, somatosensacją, smakiem, dotykiem i wzrokiem powinny kontynuować rehabilitację, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wytycznych klinicznych. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi i rekomendacjami pracownicy ochrony zdrowia nadal powinni proponować pacjentom rehabilitację w terapii zaburzeń percepcji po udarze mózgu.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem