Ginkgo biloba – suplement ziołowy na szumy uszne

herbs

Data publikacji przeglądu: 16 listopada 2022

Kiedy zestawiliśmy ze sobą wyniki 2 badań, w których w ten sam sposób mierzono nasilenie szumów usznych, stwierdziliśmy, że stosowanie Ginkgo biloba może przynieść niewielki lub żaden efekt w porównaniu z placebo, ale dane naukowe są bardzo niepewne. W 4 zidentyfikowanych przez nas badaniach, które uwzględniały jakiekolwiek poważne szkodliwe skutki, dla Ginkgo biloba nie odnotowano żadnych poważnych skutków niepożądanych. Dlatego jego stosowanie prawdopodobnie nie powoduje żadnej różnicy pod względem tego ryzyka w porównaniu z placebo. Jednak we włączonych badaniach nie oceniano potencjalnie szkodliwego działania Ginkgo biloba w połączeniu z innymi lekami. Różnica między działaniem Ginkgo biloba i placebo pod względem głośności doświadczanych szumów usznych może nie istnieć, ale wyniki te są bardzo niepewne. Stwierdziliśmy również, że różnica pod względem innych punktów końcowych (jakość życia związana ze zdrowiem i drobne działania niepożądane, takie jak objawy ze strony przewodu pokarmowego, ból głowy czy reakcja alergiczna) może nie istnieć. Porównując Ginkgo biloba z placebo, nie ma dowodów sugerujących, że suplementacja wpływa na nasilenie szumów usznych.

Przyjrzeliśmy się badaniu, w którym skuteczność suplementacji Ginkgo biloba w połączeniu z aparatem słuchowym porównano ze stosowaniem samego aparatu słuchowego. Przy użyciu skali oceniano w nim różnicę w zmianie nasilenia i głośności szumów usznych w okresie 3 miesięcy. W badaniu tym nie odnotowywało żadnych innych interesujących nas punktów końcowych. Było to pojedyncze, bardzo małe badanie (obejmujące 22 osoby), a dane naukowe bardzo niepewne. Nie udało nam się wyciągnąć żadnych znaczących wniosków z wyników tego badania.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem