Fizjoterapia klatki piersiowej w zapaleniu płuc u dorosłych

rehabilitation

Data publikacji przeglądu: 6 września 2022

1. Zgon

Konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej, OMT (OMT; terapeutyczne zastosowanie sił kierowanych ręcznie przez fizjoterapeutę w celu poprawy funkcji oddechowych i oczyszczania plwociny) i oscylacja ścian klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii lub z terapią placebo) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na zmniejszenie liczby zgonów, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

2. Wyleczalność

OMT (w porównaniu z terapią placebo) może poprawić odsetek wyleczonych chorych (wskaźnik zdefiniowany przez autorów badań), ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska. Konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) i ACBT (ACBT; zestaw ćwiczeń oddechowych pomagających w oczyszczaniu plwociny) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na poprawę wskaźnika wyleczeń, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

3. Czas pobytu w szpitalu

Dodatnie ciśnienie wydechowe (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas pobytu w szpitalu o 1,4 dnia, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska. OMT, konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej i ACBT (w porównaniu z terapią placebo lub niestosowaniem fizjoterapii) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na czas pobytu w szpitalu, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

4. Czas trwania gorączki

Dodatnie ciśnienie wydechowe (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas pobytu w szpitalu o 0,7 dnia, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska. Konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) lub OMT (w porównaniu z terapią placebo) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na czas trwania gorączki, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

5. Czas stosowania antybiotyków

OMT (w porównaniu z terapią placebo) i ACBT (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na czas stosowania antybiotyków, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

6. Czas pobytu na oddziale intensywnej terapii (OIT)

Oscylacja ściany klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas pobytu na OIT o 3,8 dnia u osób z ciężkim zapaleniem płuc, które otrzymały wentylację mechaniczną (zastosowanie urządzenia do wspomagania oddychania), ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

7. Czas trwania wentylacji mechanicznej

Oscylacja ściany klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas trwania wentylacji mechanicznej o 3 dni u osób z ciężkim zapaleniem płuc, które otrzymały wentylację mechaniczną, ale pewność wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska..

8. Zdarzenia niepożądane (niechciane zdarzenia, które wyrządzają szkodę pacjentowi)

W 1 badaniu odnotowano 3 poważne zdarzenia niepożądane (nie sprecyzowano jakie), które przyczyniły się do wcześniejszego zakończenia OMT. W 1 badaniu odnotowano działania niepożądane w postaci krótkotrwałej tkliwości mięśni po leczeniu u 2 uczestników. W innym badaniu nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem