Czy stosowanie leków blokujących działanie hormonu oksytocyny pomaga zwiększyć szansę na urodzenie dziecka kobietom poddawanym transferowi zarodków w ramach leczenia niepłodności?

Data publikacji przeglądu: 1 września 2021

Wstrzykiwanie leku do żyły (atosiban) vs niestosowanie leku

Nie mamy pewności co do wpływu atosibanu na liczbę żywych urodzeń i poronień. W klinice, w której odsetek żywych urodzeń wynosi 38% bez zastosowania leków blokujących działanie oksytocyny, zastosowanie atosibanu mogłoby wiązać się z uzyskaniem odsetka żywych urodzeń w zakresie od 33% do 47%. W klinice, w której odsetek poronień wynosi 7% bez zastosowania leków blokujących działanie oksytocyny, zastosowanie atosibanu mogłoby wiązać się z uzyskaniem odsetka poronień w zakresie od 5% do 11%.

Lek podawany pod skórę (barusiban) vs niestosowanie leku

Nie przeprowadzono żadnych badań, w których przedstawiono dane dotyczące żywych urodzeń lub poronień związanych ze stosowaniem barusibanu. Nie mamy pewności, czy stosowanie barusibanu wpływa na odsetek ciąż klinicznych.

Lek podawany doustnie (nolasiban) vs niestosowanie leku

Dane naukowe sugerują, że stosowanie nolasibanu nie zwiększa odsetka żywych urodzeń, w porównaniu niestosowaniem antagonistów oksytocyny. W klinice, w której wskaźnik żywych urodzeń wynosi 33% na cykl bez stosowania leków blokujących działanie oksytocyny, zastosowanie nolasibanu wiązałoby się z uzyskaniem odsetka żywych urodzeń w zakresie od 33% do 42%. Nie mamy pewności co do wpływu stosowania nolasibanu na odsetek poronień. W klinice, w której wskaźnik poronień wynosi 2% na cykl bez stosowania leków blokujących działanie oksytocyny, zastosowanie nolasibanu wiązałoby się z uzyskaniem odsetka poronień wynoszącego od 1% do 4%. Dane naukowe sugerują, że stosowanie nolasibanu zwiększa odsetek żywych urodzeń w porównaniu z niestosowaniem antagonistów oksytocyny. W klinice, w której ciąże kliniczne stanowiły 35% na cykl bez stosowania leków blokujących działanie oksytocyny, zastosowanie nolasibanu wiązałoby się z uzyskaniem odsetka ciąż klinicznych wynoszącego od 35% do 45%. Dowody dla wszystkich rodzajów leków dotyczące innych działań niepożądanych, takich jak ciąża mnoga (ciąża bliźniacza, trojacza itd.), ciąża rozwijająca się poza macicą, niepożądana reakcja na leki lub wady wrodzone (wady obecne od urodzenia) były niewystarczająco udokumentowane lub niejednoznaczne.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem