Czy leczenie chorób dziąseł pomaga chorym na cukrzycę kontrolować stężenie cukru we krwi?

cukrzyca

Data publikacji przeglądu: 14 kwietnia 2022

Wyniki 30 badań (2443 uczestników) wykazały, że leczenie zapalenia przyzębia zmniejsza stężenie glukozy we krwi (wyrażone za pomocą HbA1c) u chorych na cukrzycę średnio o 0,43% (np. z 7,43% do 7%; 4,7 mmol/mol) po 3–4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w porównaniu z niestosowaniem aktywnego leczenia lub standardową opieką. Różnicę 0,30% (3,3 mmol/mol) zaobserwowano po 6 miesiącach (12 badań), a 0,50% (5,4 mmol/mol) po 12 miesiącach (1 badanie). Nie przeprowadzono wystarczającej liczby badań dotyczących działań niepożądanych, aby można było ocenić szkodliwość leczenia chorób dziąseł.

Wiarygodność danych naukowych

Większość badań przeprowadzono w sposób, który wprowadzał duże ryzyko błędu systematycznego lub nie dostarczał wystarczających informacji, abyśmy mogli to ocenić. Jednak spójność naszych ustaleń wskazuje na to, że są one wiarygodne i przyszłe badania raczej ich nie zmienią. Podsumowując, obecnie istnieją dowody o umiarkowanej pewności potwierdzające skuteczność leczenia chorób dziąseł (tzw. instrumentacji poddziąsłowej) w kontrolowaniu stężenia glukozy we krwi u chorych na cukrzycę z zapaleniem przyzębia (chorobą dziąseł) w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia periodontologicznego.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem