Chirurgia bardzo radykalna (rozległa), w porównaniu z chirurgią standardową, w celu usunięcia guzów u kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika

onco

Data publikacji przeglądu: 30 sierpnia 2022

Chociaż niektóre z tych wyników mogą sugerować, że przeżycie może być większe u kobiet poddanych pierwotnej operacji bardzo radykalnej aniżeli standardowej operacji, należy zachować szczególną ostrożność przy interpretacji wyników badań, ponieważ nie zostały one zaprojektowane lub analizowane we właściwy sposób, a zatem ryzyko błędu systematycznego jest bardzo duże, a uzyskane efekty mogą się znacznie różnić od rzeczywistych.

Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych ostatecznych wniosków na temat względnych korzyści i szkód z zastosowania obu rodzajów operacji. W tym celu potrzebne są lepiej zaprojektowane badania przeprowadzone na większą skalę.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem