Czy suplementacja witaminy D podczas ciąży jest korzystna, czy szkodliwa?

Data publikacji przeglądu: 26 lipca 2019

Suplementacja u kobiet w ciąży samej witaminy D prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego, cukrzycy ciążowej, małej masy urodzeniowej dziecka oraz ryzyka wystąpienia ciężkiego krwotoku poporodowego. Suplementacja może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko przedwczesnego porodu, tj. przed 37 tygodniem ciąży. Suplementacja u kobiet w ciąży witaminy D w połączeniu z wapniem prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego, ale może zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu, tj. przed 37 tygodniem ciąży (wyniki te wymagają dalszych badań). Suplementacja u kobiet w ciąży witaminy D w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi może mieć niewielki wpływ lub nie mieć żadnego wpływu na ryzyko przedwczesnego porodu lub małą masę urodzeniową dziecka (poniżej 2500 g), a wpływ suplementacji na występowanie cukrzycy ciążowej i zdarzeń niepożądanych u matki jest niejasny. Dodatkowe rygorystyczne, wysokiej jakości i większe badania z randomizacją są niezbędne do oceny efektów suplementacji witaminy D u kobiet w ciąży, szczególnie w odniesieniu do ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych u matki.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem