Kreatyna w chorobie Parkinsona

Data publikacji przeglądu: 17 Czerwca 2014

Uwzględniono dwa badania z randomizacją (losowym doborem pacjentów do grupy badanej i kontrolnej) , które porównywały stosowanie kreatyny z placebo u łącznie 194 osób z chorobą Parkinsona. Wpływ kreatyny na poprawę funkcji motorycznych (czynności ruchowych), dziennej aktywności (czynności życia codziennego) oraz jakości życia po roku bądź dwóch latach leczenia choroby Parkinsona był wątpliwy z powodu niskiej jakości badań oraz małej liczby uczestników. Poważne zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas badań, nie były prawdopodobnie związane ze stosowaniem kreatyny. Niemniej jednak w jednym z badań stwierdzono częstsze występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (biegunek, nudności i zaparć) w grupie otrzymującej kreatynę.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem