Zachęcanie do uczestnictwa w rehabilitacji kardiologicznej i przestrzegania jej zasad.

Data publikacji przeglądu: 25 Czerwca 2014

Ogólnie rzecz biorąc, strategie postępowania zachęcającego do rehabilitacji były skuteczne i obejmowały regularne wizyty ze stron pielęgniarek i terapeutów, wczesne wizyty kontrolne po wypisie, listy motywacyjne, programy specyficzne dla płci, a także programy fazy pośredniej dla starszych pacjentów. Kilka z wyszukanych badań było obciążonych małym ryzykiem błędu systematycznego (tzn. sformułowania nieprawidłowych wniosków ze względu na stronniczość badaczy). Niewiele badań wykazywało poprawę przestrzegania zasad rehabilitacji. Do skutecznych interwencji należały: codzienna samoobserwacja aktywności, planowanie działań oraz wdrażanie do przestrzegania zaleceń przez personel zajmujący się rehabilitacją kardiologiczną. Badania te jednak cechowały się dużym ryzykiem błędu. Dostępne dane nie pozwalają na stwierdzenie, że wymienione interwencje poprawiały związaną ze zdrowiem jakość życia lub zmniejszały częstość występowania epizodów sercowo-naczyniowych bądź całkowitą umieralność. Nie ma również danych wskazujących na szkodliwość interwencji zachęcających do uczestnictwa w rehabilitacji kardiologicznej i zmierzających do poprawy przestrzegania jej zaleceń. Nie odnaleziono żadnych badań dostarczających informacji na temat kosztów lub wykorzystania zasobów.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem