Dodatkowa podaż wapnia w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu

Data publikacji przeglądu: 30 Czerwca 2015

Niniejszy przegląd analizował dane z 16 badań (3048 uczestników). Okazało się, że zwiększenie spożycia wapnia nieznacznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi, odpowiednio o: 1,43 mmHg i 0,98 mmHg. Efekt ten był większy przy dawkach wapnia powyżej 1000 mg/dobę. Skurczowe ciśnienie krwi było obniżone o 1,14 mmHg przy dawkach wapnia 1000-1500 mg/dobę i o 2,79 mmHg przy dawce wapnia równej lub wyższej od 1500 mg/dobę. Zaobserwowaliśmy obniżenie ciśnienia krwi zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet, w wieku od 11 do 82 lat, ale redukcja ta była większa wśród młodszych osób. Wartość skurczowego ciśnienia obniżyła się o 2,11 mmHg wśród osób poniżej 35 lat i o 0,96 mmHg wśród osób w wieku 35 lat lub starszych. W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić idealną dawkę wapnia przy suplementacji oraz jaka interwencja jest bardziej skuteczna i bezpieczniejsza: zwiększenie spożycia wapnia w diecie czy jego suplementacja.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem