Nasze najnowsze wiadomości

 • Data publikacji przeglądu: 28 Kwiecień 2017 Inhibitory PCSK9 to klasa leków, która obniża poziom LDL-C i tym samym może zmniejszać częstość ChNS. Oceniliśmy wyniki 20 badań, które wykazały korzystny wpływ inhibitorów PCSK9 na stężenie cholesterolu we krwi w okresie 6 miesięcy oraz jednego roku obserwacji. Mimo, że wielkość tego efektu różniła się...
  June 18 2018
 • Data publikacji przeglądu: 10 Styczeń 2018 Stwierdziliśmy, że w porównaniu z placebo prostanoidy miały niewielki korzystny wpływ na łagodzenie bólu kończyny dolnej w spoczynku oraz na poprawę gojenia się owrzodzeń. Zastosowanie tych leków nie prowadziło do zmniejszenia liczby zgonów lub konieczności amputacji. W żadnym z badań nie określono wpływu...
  June 18 2018
 • Data publikacji przeglądu: 25 Styczeń 2018 Nie stwierdzono żadnych dodatkowych korzyści ze stosowania zmienionego schematu dawkowania WBRT (radioterapii całego mózgu) w porównaniu ze standardowym schematem radioterapii. Do tej pory nie wykazano, żeby stosowanie innych metod leczenia, (takich jak: chemioterapia, substancje radiouczulające lub leki...
  June 18 2018
 • Data publikacji przeglądu: 28 Czerwiec 2016 Wyniki przeglądu wskazują, że przed 2008 r. skuteczność terapii sekwencyjnej była wyższa niż standardowej terapii potrójnej, jednak dla obu terapii jest niższa niż oczekiwano. Przegląd wykazał, że skuteczność terapii zależała od kilku czynników, takich jak region geograficzny, oporność bakterii oraz data...
  June 11 2018
 • Data publikacji przeglądu: 12 Wrzesień 2015 W niniejszym przeglądzie wykazano, że stosowanie deksametazonu (glikokortykosteroidu) nie zmniejsza istotnie częstości zgonów (17,8% vs 19,9%). U pacjentów leczonych glikokortykosteroidami zaobserwowano istotnie mniejszą częstość ciężkiego uszkodzenia słuchu (6% vs 9,3%), jakiegokolwiek uszkodzenia...
  June 11 2018
 • Data publikacji przeglądu: 5 Wrzesień 2016 Ocenialiśmy stopień zwężenia zastawki aortalnej według następujących kryteriów echokardiograficznych: średni gradient ciśnienia, pole powierzchni zastawki i prędkość strumienia krwi przepływającej przez zastawkę. Ocenialiśmy także konieczność wymiany zastawki i częstość zgonów z przyczyn sercowo-...
  June 11 2018
 • Data publikacji przeglądu: 1 Lipiec 2015 Podsumowując, takrolimus w postaci maści wydaje się być bezpieczny i skuteczny w leczeniu atopowego zapalenia skóry o umiarkowanym i ciężkim przebiegu u dzieci oraz dorosłych. Lek ten należy jednak stosować rozważnie, szczególnie u chorych z poważnym uszkodzeniem bariery skórnej. Nie odnaleźliśmy informacji...
  June 11 2018
 • Data publikacji przeglądu: 25 Kwietnia 2018 Znaleźliśmy 18 badań spełniających kryteria, w którym udział wzięło łącznie 2616 dzieci. Badania przeprowadzono w krajach o wysokich, średnich oraz niskich dochodach. W badaniach tych porównano dzieci przyjmujące smektyn z dziećmi otrzymującymi rutynową opiekę lub placebo (pigułki lub płyny nie...
  May 30 2018
 • Data publikacji przeglądu: 18 Kwietnia 2018 Według naszych wniosków w większości badań wykazano, że stosowanie tiazydu w małej dawce jako leku pierwszego rzutu obniża odsetek zgonów, udaru mózgu i zawału serca. Żadna inna grupa leków nie poprawiała wskaźników zdrowotnych bardziej niż tiazydy w małej dawce. Zarówno beta-blokery, jak i tiazydy w...
  May 30 2018
 • Data publikacji przeglądu: 15 Maja 2018 Analizie poddano 23 badania, w których udział wzięło 2806 osób cierpiących na bezsenność. Ogólnie, jakość danych była niska ze względu na małą liczbę osób biorących udział w badaniach oraz sposób, w jaki zostały one przeprowadzone i opracowane. Często nie mogliśmy przeprowadzić łącznej analizy wyników z...
  May 27 2018

Pages

Subscribe to Nasze najnowsze wiadomości