Our news

 • Data publikacji przeglądu: 26 Lutego 2017 Szukaliśmy danych naukowych w kwietniu 2016 roku i zidentyfikowaliśmy jedno badanie z randomizacją, którym objęto 40 dzieci. Badacze stwierdzili niewielkie zmniejszenie stężenia fosfatazy zasadowej (enzymu, który bierze udział w procesie tworzenia kości) wśród niemowląt, które otrzymały suplementację...
  June 21 2017
 • Data publikacji przeglądu: 2 Marca 2017 Wyniki tego przeglądu wskazują, że:- stosowanie toksyny botulinowej u dzieci wymagających leczenia lub ponownego leczenia zeza może nie mieć wpływu lub nieco zmniejszać szanse na odzyskanie poprawnego ustawienia gałek ocznych, w porównaniu z zabiegiem operacyjnym (dane naukowe o niskiej pewności [co do...
  June 19 2017
 • Data publikacji przeglądu: 17 Czerwca 2014 Uwzględniono dwa badania z randomizacją (losowym doborem pacjentów do grupy badanej i kontrolnej) , które porównywały stosowanie kreatyny z placebo u łącznie 194 osób z chorobą Parkinsona. Wpływ kreatyny na poprawę funkcji motorycznych (czynności ruchowych), dziennej aktywności (czynności życia...
  June 16 2017
 • Data publikacji przeglądu:17 Października 2016 Nie udało nam się sformułować wniosków dotyczących stosowania leków obkurczających błonę śluzową nosa w pojedynczej dawce. Odnotowaliśmy niewielką korzyść w łagodzeniu uczucia niedrożności nosa po zastosowaniu wielokrotnych dawek wspomnianego leku, ale nie było jasne czy było to korzystne dla...
  June 14 2017
 • Data publikacji przeglądu: 25 Czerwca 2014 Ogólnie rzecz biorąc, strategie postępowania zachęcającego do rehabilitacji były skuteczne i obejmowały regularne wizyty ze stron pielęgniarek i terapeutów, wczesne wizyty kontrolne po wypisie, listy motywacyjne, programy specyficzne dla płci, a także programy fazy pośredniej dla starszych pacjentów....
  June 12 2017
 • Data publikacji przeglądu: 29 Stycznia 2016 Analiza tych badań dostarczyła niskiej jakości danych naukowych i nie wykazano w niej, aby stosowanie emolientów zapobiegało infekcjom lub zgonom noworodków przedwcześnie urodzonych. Przedstawione analizy nie dostarczają danych potwierdzających, że stosowanie emolientów zapobiega zakażeniom...
  June 10 2017
 • Data publikacji przeglądu: 1 Września 2016 Osoby poddane rehabilitacji poznawczej zgłaszały mniej problemów z pamięcią w codziennym życiu zaraz po terapii w porównaniu z grupami kontrolnymi, co wskazuje na mały do umiarkowanego efekt interwencji. Nie ma jednak danych o długotrwałym utrzymywaniu się tych korzyści. Nie znaleziono danych...
  June 8 2017
 • Data publikacji przeglądu: 9 Września 2016 Do przeglądu włączyliśmy 12 badań klinicznych z randomizacją, obejmujących łącznie 828 pacjentów, z których u 416 stosowano NLPZ, a u 412 placebo, leki spazmolityczne lub opioidowe. Biorąc pod uwagę powszechne występowanie kolki żółciowej, taka liczba przeprowadzonych badań i badanych pacjentów jest...
  June 6 2017
 • Data publikacji przeglądu: 13 Października 2015 W żadnym z dwóch badań porównujących steroidy w aerozolu do aerozolu z placebo w grupie dorosłych nie wykazano korzyści, w jakimkolwiek z mierzonych efektów. Wyniki badania, w którym porównywano steroid w aerozolu do niestosowania aerozolu wśród dzieci wskazały na pewne korzyści, jednak do tego...
  June 2 2017
 • Data publikacji przeglądu: 31 Marca 2017 W 13 badaniach (4395 uczestników) osobom w grupie kontrolnej zapewniono udział w programie samopomocy. W grupie osób uczestniczących w terapii grupowej zaobserwowano korzyści wyrażone większą o 50% do 130% szansą na zerwanie z nałogiem. Oznacza to, że jeżeli 5 osób na 100 było w stanie zaprzestać palenia...
  May 31 2017

Pages

Subscribe to Our news