Our news

 • Data publikacji przeglądu: 9 Listopada 2011 Wyniki były również bardzo zróżnicowane, jednak ogólnie w 11 badaniach stwierdzono, że w wyniku programów promujących noszenie kasków przez dzieci było bardziej prawdopodobne, że ich uczestnicy będą nosić kaski w porównaniu do innych dzieci. Dalsze badania są nadal potrzebne, ale wydaje się możliwe, że...
  October 12 2017
 • Data publikacji przeglądu: 18 Lutego 2015 W analizie wykazano, że zmniejszenie spożycia soli zmniejszyło 24-godzinne wydalanie sodu z moczem, ciśnienie krwi. W jednym badaniu stwierdzono, że ograniczenie spożycia soli zmniejszyło ryzyko wystąpienia obrzęków. Dawka leku przeciwnadciśnieniowego została znacznie zmniejszona wraz z małym spożyciem...
  October 12 2017
 • Data publikacji przeglądu: 23 Lipca 2015 Ogólnie, znaleźliśmy pewne dane naukowe wskazujące, że u osób z OZW otrzymujących tlenoterapię hiperbaryczną jako element leczenia rzadziej umierają lub mają poważne działania niepożądane, a także szybciej osiągają oni ulgę w bólu. Jednakże, nasze wnioski opierają się na badaniach z randomizacją (badania, w...
  October 12 2017
 • Data publikacji przeglądu: 18 Kwietnia 2012 Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest głównym problemem zdrowotnym oraz jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Sugeruje się, że sfermentowane mleko może zmniejszać ciśnienie tętnicze u ludzi. Niniejszy przegląd przeprowadzono w celu sprawdzenia czy spożywanie sfermentowanego mleka...
  October 12 2017
 • Data publikacji przeglądu: 19 Stycznia 2015 Dla głównego ocenianego przez nas wyniku, którym była liczba zmian niezapalnych, połączyliśmy dwa badania, w których porównywano dietę o niskim indeksie glikemicznym z dietą o wysokim indeksie glikemicznych, jednak nie odnaleźliśmy jasnych danych wskazujących na różnicę pomiędzy dwoma grupami w okresie...
  October 9 2017
 • Data publikacji przeglądu: 29 Września 2016 Dostępne dane naukowe wskazują, że do skutecznych metod zalicza się: wczesne odciąganie mleka po porodzie dla niemowląt niemogących jeszcze być karmionymi piersią, relaksacja, masaż piersi, ogrzewanie piersi, ręczne odciąganie oraz stosowanie tanich laktatorów. Metody te mogą być równie lub bardziej...
  October 4 2017
 • Data publikacji przeglądu: 28 Czerwca 2017 Wyniki sugerują, że fototerapia w porównaniu z brakiem leczenia lub placebo może zwiększyć odsetek całkowicie wyleczonych ran w okresie obserwacji i zmniejszać wielkość samego owrzodzenia. Jednak z uwagi na małą liczbę uczestników oraz stwierdzone w badaniach błędy metodologiczne nasza pewność odnośnie...
  October 3 2017
 • Data publikacji przeglądu: 6 Lipca 2017 W przypadku dwóch leków (morfina przyjmowana doustnie i fentanyl w plastrach) u ponad 19 na 20 osób przed włączeniem leku stwierdzano ból o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, natomiast po zastosowaniu leku ból ten nie miał większego nasilenia niż łagodne w okresie 14 dniu, pod warunkiem zaakceptowania...
  October 1 2017
 • Data publikacji przeglądu: 19 Kwietnia 2017 U młodzieży, która otrzymała wsparcie stwierdzono lepszą jakość życia w porównaniu z grupą kontrolną, jednak wyniki były zróżnicowane, więc nie możemy być ich pewni. Dla większości innych ocenianych wyników nie wykazano istotnych korzyści z zastosowanej interwencji. Badania te dostarczyły bardzo niewiele...
  October 1 2017
 • Data publikacji przeglądu: 25 Lutego 2017 Porady dietetyczne są główną strategią kontroli GDM, jednak nie jest jasne, jakiego rodzaju porady są najlepsze. Rozstrzygające dane naukowe pochodzące z badań z randomizacją, którymi można by się kierować w praktyce nie są jeszcze dostępne, choć zbadano szeroki wachlarz różnych interwencji w postaci porad...
  October 1 2017

Pages

Subscribe to Our news