Zastosowanie kaniul donosowych o wysokim przepływie we wspomaganiu oddychania u dorosłych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

Data publikacji przeglądu: 30 maja 2017

Nie odnaleźliśmy dowodów na to, że zastosowanie HFNC zmniejsza odsetek terapii zakończonych niepowodzeniem lub zmniejsza ryzyko zgonu, w porównaniu ze stosowaniem urządzeń o niskim przepływie tlenu. Nie odnaleźliśmy również żadnych danych naukowych świadczących o korzyściach ze stosowania HFNC (ang. high flow nasal cannula, HFNC) w odniesieniu do częstości występowania działań niepożądanych, długości pobytu na OIT lub czasu trwania wspomagania oddychania. Nie zaobserwowano żadnych różnic pod względem wpływu na stężenie tlenu i dwutlenku węgla we krwi, natomiast jakiekolwiek różnice pod względem częstości oddechów były niewielkie i uznano je za klinicznie nieistotne. W badaniach nie wykazano żadnych różnic pod względem ocenianych przez pacjentów wskaźników dotyczących ich samopoczucia. Tylko w jednym badaniu wykazano, że podczas stosowania HFNC usta pacjentów były mniej suche.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem