Enteralna suplementacja cynku w celu zapobiegania zachorowalności i śmiertelności wśród wcześniaków

Data publikacji przeglądu: 12 marca 2021

Wcześniaki, które otrzymały cynk drogą przewodu pokarmowego (maksymalnie 10 mg dziennie podane doustnie lub przez zgłębnik), będąc dalej w szpitalu prawdopodobnie rzadziej umierały, przybierały na wadze i rozwijały się lepiej niż wcześniaki, które nie otrzymały dodatkowego cynku. Suplementacja cynku prawdopodobnie nie ma większego wpływu na występowanie typowych dla wcześniaków problemów, takich jak: przewlekłe choroby płuc, choroby oczu, zakażenia bakteryjne czy problemy z jelitami. Badania, które włączyliśmy do niniejszego przeglądu nie zawierały żadnych informacji na temat wpływu podawania dodatkowego cynku na rozwój dzieci w późniejszym okresie życia, tj. na zdolność chodzenia, słuch lub wzrok, mowę lub inteligencję. Nie znaleźliśmy dowodów świadczących o niekorzystnym wpływie stosowania dodatkowego cynku u niemowląt. Potrzebne są nowe, większe badania, aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu podawania cynku drogą przewodu pokarmowego na długotrwały rozwój i wzrost dzieci urodzonych przedwcześnie.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem