Bezpłatne warsztaty | 6-7 września 2016

Bezpłatne warsztaty

Research Design Workshop:
Systematic Reviews of Non-randomised Studies

Harmonogram  |  Wykładowcy  |  Rejestracja  | Organizatorzy  | 

Serdecznie dziękujemy za udział w dwudniowych bezpłatnych warsztatach pt. "Research Design Workshop: Systematic Reviews of Non-randomised Studies", które odbyły się w dniach 6–7 września 2016 r.

Warsztaty kierowane są do pracowników naukowych, a także uczestników studiów doktoranckich UJ CM, którzy mają udokumentowane doświadczenie w tworzeniu przeglądów systematycznych badań z randomizacją (RCT), np. w postaci minimum 1 takiej publikacji.

Warsztaty i materiały dydaktyczne zostały przygotowane w języku angielskim. Organizator nie zapewnia tłumaczenia prowadzonych zajęć.

Termin: 6-7 września 2016 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, sala 216 i 216a (I piętro).

Harmonogram

Dzień 1 | wtorek, 6 września 2016
  9.00Welcome and introductions of tutors and course participants
  9.15Wykład Systematic reviews of disease aetiology, burden, harm, epidemiology and cost/management. Formulating a research question
10.05Ćwiczenia praktyczne Group work. Developing a protocol. Formulating the questions
10.45Przerwa kawowa
11.05Ćwiczenia praktyczne Group feedback and discussion.
Group work. Developing a protocol. Formulating the questions and inclusion and exclusion criteria
11.45Wykład Beyond controlled trials. Searching for other types of studies
12.30Lunch
13.30Ćwiczenia praktyczne Group work. Search development and finding evidence
15.00Przerwa kawowa
15.20Ćwiczenia praktyczne Practical. Critical appraisal of a case control study. Comparison of 2 critical appraisal / risk of bias checklists for observational studies
17.00End of day one

Dzień 2 | środa, 7 września 2016
  9.00Reflections on day one and introduction to day two
  9.15WykładLecture. Beyond controlled trials. Systematic reviews of disease aetiology, burden, harm, epidemiology and management.
Hints and tips
  9.45Ćwiczenia praktyczne Group work. Study selection and data extraction
10.35Przerwa kawowa
10.55Ćwiczenia praktyczne Practical. Critical appraisal of a systematic review of risk factors
12.30Lunch
13.30Wykład Lecture. Data extraction and analysis
14.30Ćwiczenia praktyczne Group work. Data extraction, analysis and summarising evidence
15.00Przerwa kawowa
15.20Ćwiczenia praktyczne Group work. Data extraction, analysis and summarising evidence.
16.15Presentations of practical/group work. Feedback & Discussions
17.00End of day two

do góry

Wykładowcy

Joseph Kleijnen

Prof. Joseph Kleijnen

Profesor Joseph Kleijnen jest epidemiologiem klinicznym, wybitnym specjalistą z zakresu przeglądów systematycznych (profesorem przeglądów systematycznych w opiece zdrowotnej [Professor of Systematic Reviews in Health Care na Uniwersytecie w Maastricht]). Jego współpraca z Cochrane Collaboration (międzynarodową organizacją zajmującą się przygotowywaniem i rozpowszechnianiem przeglądów systematycznych) sięga początków organizacji – był założycielem i dyrektorem Holenderskiego Centrum Cochrane, a następnie przez wiele lat Dyrektorem Centre for Reviews and Dissemination na Uniwersytecie w Yorku (działalność Centrum skupia się na przygotowywaniu m.in. przeglądów systematycznych). Jest także członkiem wielu grup metodologicznych działających w ramach Cochrane Collaboration, a także od wielu lat prowadzi kursy z zakresu Evidence-based medicine i przeglądów systematycznych w wielu krajach na świecie.

Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała jest Kierownikiem Ośrodka Przeglądów Systematycznych-Polskiej Filii Cochrane oraz Kierownikiem Zakładu Higieny i Dietetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. "Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008).
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z kilkoma grupami (Tobacco Addiction Groups, Renal Group, Hepatobiliary, Stroke i Skin Group).

do góry

Rejestracja

Uczestnictwo przewidziane dla 20 osób. O ostatecznym doborze grupy szkoleniowej – po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń – decyduje organizator. Zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które mają udokumentowane doświadczenie w tworzeniu przeglądów systematycznych badań z randomizacją (RCT), np. w postaci minimum 1 takiej publikacji.

Warsztaty finansowane są z Programu KNOW – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, realizowanego przez Wydział Lekarski UJ CM.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ośrodek Przeglądów Systematycznych – Polska Filia Cochrane UJCM.

do góry

Organizatorzy

Organizatorami warsztatów są: Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej UJCM oraz Zakład Higieny i Dietetyki UJCM. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunami warsztatów:
Izabela Pabisz-Zarębska: izabela.pabisz-zarebska@uj.edu.pl, tel. +48 12 424 81 33
Grzegorz Jaworski: grzegorz.jaworski@uj.edu.pl, tel. +48 12 424 81 33

do góry