Usługi mające na celu skrócenie czasu hospitalizacji osób po ostrym udarze mózgu

Data publikacji przeglądu: 13 Lipca 2017

Odpowiednio zaopatrzone usługi ESD ze skoordynowanym multidyscyplinarnym zespołem mogą zmniejszyć stopień niepełnosprawności oraz skrócić czas pobytu pacjenta w szpitalu, przynajmniej w przypadku analizowanej grupy osób z udarem mózgu. W przypadku usług, które nie są oparte na zespołach multidyscyplinarnych wyniki nie są jasne. Nie zidentyfikowaliśmy jakichkolwiek istotnych szkodliwych efektów.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem